Visunananche Ghar

घर हो तो ऐसा…

gharpan

 

घरांचे वेगवेगळे प्रकार आणि आकार असतात. कोणाचं घर ऐसपैस असतं तर कोणाचं सुटसुटीत, कोणाचं टुमदार तर कोणाचं प्रशस्त. पण बहुतेकांना विसूनानांचं घर आवडे कारण त्यांच्या घरात बालपणीच्या आठवणीत रमता येण्यापासून अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत सर्वच गोष्टी अशा काही मांडल्या होत्या आणि त्यांची निगाही इतकी काळजीपूर्वक राखली होती की येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रसन्नतेचा अनुभव येई.

दारावर घंटा वाजवण्यापासून लामणदिव्यांपर्यंत रचना अशी होती की पेशवेकालिन वाड्यात आल्याचा भास होई. आधुनिक एलईडी दिव्यांनी वाड्याला असं काही प्रकाशमान केलं होतं की इतिहासच त्यांच्यापुढे जिवंत होई. पार्श्वभूमीला वाजाणारं संगीतही त्या वातावरणाला साजेसं होतं. सनई-चौघड्यांबरोबरच संतूर, तबल्यासह सतार, तुतारी या वाद्यांचाही त्यात समावेश होता. दारात येणाऱ्या प्रत्येकाचं स्वागत संगीतानेच होई. दारातून ती व्यक्ती आत आली की संगीत बंद होई. आतमध्ये शिरल्यावर सकाळी प्रकाशाने न्हाऊन जाणारा दिवाणखाना तर रात्री मंद प्रकाशात चांदण्या रात्रीचा अनुभव देणारं छत आणि ओढ्याच्या खळखळाटापासून ढगांच्या गडगडाटापर्यंत मर्यादित आवाजात पार्श्वसंगीत आणि दिवसाच्या प्रहरानुसार रागदारी पाहुण्यांना मोहून टाकत असते.

जेवणाच्या टेबलावर आरोग्यदायी चटण्या, ठेच्यापासून तोंडी लावण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टी विराजमान असत. भिंतीवरच्या क्रोकरीच्या कपाटात प्रसंगानुरूप ताटं-वाट्या, ग्लास, भांड्यांपासून चिवडा, सुकामेवा, फराळ आणि मधल्या वेळेत खायच्या आरोग्यदायी पदार्थांनी बाराही महिने भरलेल्या बरण्या पाहून मन प्रसन्न होई.

शयनकक्षात डोकावल्यावरही पाहुणे अचंबितच होत. कारण तिथे कुठेही भपकेबाजपणाचा लवलेश नसे. साधासा पलंग, त्यावर रुईची स्वच्छ गादी आणि उशा, आवाजरोधक काचा आणि दरवाजांमुळे शांतता, मंद प्रकाश असं चित्र दिसे. अशा निरव शांतता असणाऱ्या शयनकक्षात विसूनानांना छान झोप येत असणार, यात शंकाच नाही.

स्वयंपाकघरातली भांडी, फ्रीज, चूल आणि मायक्रोवेव्ह आदी सर्व उपकरणं अद्यायवत नसली तरी व्यवस्थित चालणारी आणि गरजेला पुरेशी पडणारी आहेत. विसूनानांच्या या हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या घराचं रहस्य जाणून घेऊन आपणही आपलं राहतं घर आनंददायी आणि पाहुण्यांच्या कौतुकाचा विषय बनवू शकतो. त्यासाठी फार खर्च करण्याचीही गरज नसते.

> उत्तम ध्वनी आणि प्रकाशयोजनेचे असंख्य प्रकार बाजारात उपलब्ध आहेत. अशी योजना करणं खूप सोपंही आहे.

> आपल्या आवडीनुसार पेशवेकालीन वाडा असो वा अत्याधुनिक बंगला, फ्लेक्स किंवा विनाइलने त्याचं बाह्यरूप आमूलाग्र बदलता येतं.

> विविध वाद्यांचं संगीत संकलित करून वेगवेगळे प्रहर किंवा मूडनुसार ते ऐकता येईल.

> घरातल्या मंडळींच्या सवयींचा, आवडींचा अंदाज घेऊन त्यानुसार क्रोकरीचे विविध प्रकार आणून ठेऊ शकतो.

> फराळ, लोणची, चटण्या ठराविक पद्धतीने बनवून, त्यांची साठवणूक करून गरजेनुसार ते वर्षभर वापरता येईल.

> झोपायच्या खोलीत शांतता आणि साधेपणाच हवा. त्याने आपलं आयुष्य आनंदी बनतं. एकूण आयुष्याचा एक तृतीयांश वेळ आपण जिथे व्यतीत करतो ती जागा किती नेटकी असावी याचा विचार करूनच झोपायची खोली सजवावी.

> आपल्या घराचं घरपण आणि आपलं आरोग्य आपल्याच हाती असतं. त्यामुळे इथली प्रत्येक गोष्ट ही गरजेनुसार, पारखून घेतलेली, जास्त काळ टिकणारी आणि आपल्याला दीर्घकाळ उपयोगी पडणारी अशीच असावी.

 

Houses, there are various types and sizes. The house is spacious psychic psychic easier, but little psychic psychic extensive. But the majority of visunanancam house like it because their childhood home had organized a memorial circuit coming from all such things, state of the art machines and keeping them carefully so everyone could experience prasannateca was maintained in the coming.

Hoi seem ginger into pesavekalina had a bell on the door frame bursting from lamanadivyamparyanta. Modern LED lighting to the castle held them living history of light did anything. Background vajanaram cant help smirking they had sajesam environment. Clarinetcaughadyambarobaraca Santoor, tabalyasaha music, including the trumpet or vadyancahi. Hoi sangitaneca welcome to come, each at the door. In person, she was held close to the music the way. The living room in the night and in the morning on the side of light inside nhauna dim night light candanya experience oriented roof and the rivers of water gurgle from the clouds gadagadataparyanta voice is going to limit the siren Background guests and day praharanusara ragadari.

Healthy food on the table of my life, from thecya were all seated in the oral lavanyaparyanta. Keepers of the crockery of kapatata occasionally tatamcups, glasses, containers from civada, dried fruit, lunch time and in the middle of the healthy food khaya twelve months filled baranya seeing heart prevailed.

Sayanakaksata dokavalyavarahi guests are acambitaca. Because there was not anywhere scintilla bhapakebajapanaca. Sadhasa bed, the bed and pillows ruici clean, avajarodhaka glasses and daravajammule silence, each one dim light that picture. Be nice to sleep with silence silent visunananna sayanakaksata such, it is not true.

Svayampakagharatali utensils, fridge, heater and microwave, etc. when properly operated and are not updated as regularly falling all the equipment necessary permissions. Visunanam of havyahavyasa keeps our house, we can make the subject seem to know the secret gharacam pleasant and guest grinned. That does not need to make such expenditures.

> The best sound and lighting are available in numerous types on the market. The device is very easy to make. > Bungalow Castle sophisticated or whether your taste really, really can change radically format flakes or vinailane. > Listen to mudanusara or compiled by the time various different vadyancam music. > House little habits, likes to bring a variety krokarice according to estimates, and can keep. > Snacks, pickles, making my life a certain way, they can be used throughout the year as required by their storage. > Chamber of the room quiet and sadhepanaca air. He banatam our happy life. Based on the life of a third of the total sleep time smiled room where you should be smart how much space they will spend. > Gharacam gharapana and our health is in your own hands. So here every thing necessary, by the conservative, long lasting, and you should be falling so long useful.

 

Gharān̄cē vēgavēgaḷē prakāra āṇi ākāra asatāta. Kōṇācaṁ ghara aisapaisa asataṁ tara kōṇācaṁ suṭasuṭīta, kōṇācaṁ ṭumadāra tara kōṇācaṁ praśasta. Paṇa bahutēkānnā visūnānān̄caṁ ghara āvaḍē kāraṇa tyān̄cyā gharāta bālapaṇīcyā āṭhavaṇīta ramatā yēṇyāpāsūna atyādhunika upakaraṇāmparyanta sarvaca gōṣṭī aśā kāhī māṇḍalyā hōtyā āṇi tyān̄cī nigāhī itakī kāḷajīpūrvaka rākhalī hōtī kī yēṇāṟyā pratyēkālā prasannatēcā anubhava yē’ī.

Dārāvara ghaṇṭā vājavaṇyāpāsūna lāmaṇadivyāmparyanta racanā aśī hōtī kī pēśavēkālina vāḍyāta ālyācā bhāsa hō’ī. Ādhunika ēla’īḍī divyānnī vāḍyālā asaṁ kāhī prakāśamāna kēlaṁ hōtaṁ kī itihāsaca tyān̄cyāpuḍhē jivanta hō’ī. Pārśvabhūmīlā vājāṇāraṁ saṅgītahī tyā vātāvaraṇālā sājēsaṁ hōtaṁ. Sana’ī-caughaḍyāmbarōbaraca santūra, tabalyāsaha satāra, tutārī yā vādyān̄cāhī tyāta samāvēśa hōtā. Dārāta yēṇāṟyā pratyēkācaṁ svāgata saṅgītānēca hō’ī. Dārātūna tī vyaktī āta ālī kī saṅgīta banda hō’ī. Ātamadhyē śiralyāvara sakāḷī prakāśānē nhā’ūna jāṇārā divāṇakhānā tara rātrī manda prakāśāta cāndaṇyā rātrīcā anubhava dēṇāraṁ chata āṇi ōḍhyācyā khaḷakhaḷāṭāpāsūna ḍhagān̄cyā gaḍagaḍāṭāparyanta maryādita āvājāta pārśvasaṅgīta āṇi divasācyā praharānusāra rāgadārī pāhuṇyānnā mōhūna ṭākata asatē.

Jēvaṇācyā ṭēbalāvara ārōgyadāyī caṭaṇyā, ṭhēcyāpāsūna tōṇḍī lāvaṇyāparyantacyā sarva gōṣṭī virājamāna asata. Bhintīvaracyā krōkarīcyā kapāṭāta prasaṅgānurūpa tāṭaṁ-vāṭyā, glāsa, bhāṇḍyāmpāsūna civaḍā, sukāmēvā, pharāḷa āṇi madhalyā vēḷēta khāyacyā ārōgyadāyī padārthānnī bārāhī mahinē bharalēlyā baraṇyā pāhūna mana prasanna hō’ī.

Śayanakakṣāta ḍōkāvalyāvarahī pāhuṇē acambitaca hōta. Kāraṇa tithē kuṭhēhī bhapakēbājapaṇācā lavalēśa nasē. Sādhāsā palaṅga, tyāvara ru’īcī svaccha gādī āṇi uśā, āvājarōdhaka kācā āṇi daravājāmmuḷē śāntatā, manda prakāśa asaṁ citra disē. Aśā nirava śāntatā asaṇāṟyā śayanakakṣāta visūnānānnā chāna jhōpa yēta asaṇāra, yāta śaṅkāca nāhī.

Svayampākagharātalī bhāṇḍī, phrīja, cūla āṇi māyakrōvēvha ādī sarva upakaraṇaṁ adyāyavata nasalī tarī vyavasthita cālaṇārī āṇi garajēlā purēśī paḍaṇārī āhēta. Visūnānān̄cyā yā havyāhavyāśā vāṭaṇāṟyā gharācaṁ rahasya jāṇūna ghē’ūna āpaṇahī āpalaṁ rāhataṁ ghara ānandadāyī āṇi pāhuṇyān̄cyā kautukācā viṣaya banavū śakatō. Tyāsāṭhī phāra kharca karaṇyācīhī garaja nasatē.

> Uttama dhvanī āṇi prakāśayōjanēcē asaṅkhya prakāra bājārāta upalabdha āhēta. Aśī yōjanā karaṇaṁ khūpa sōpanhī āhē. > Āpalyā āvaḍīnusāra pēśavēkālīna vāḍā asō vā atyādhunika baṅgalā, phlēksa kinvā vinā’ilanē tyācaṁ bāhyarūpa āmūlāgra badalatā yētaṁ. > Vividha vādyān̄caṁ saṅgīta saṅkalita karūna vēgavēgaḷē prahara kinvā mūḍanusāra tē aikatā yē’īla. > Gharātalyā maṇḍaḷīn̄cyā savayīn̄cā, āvaḍīn̄cā andāja ghē’ūna tyānusāra krōkarīcē vividha prakāra āṇūna ṭhē’ū śakatō. > Pharāḷa, lōṇacī, caṭaṇyā ṭharāvika pad’dhatīnē banavūna, tyān̄cī sāṭhavaṇūka karūna garajēnusāra tē varṣabhara vāparatā yē’īla. > Jhōpāyacyā khōlīta śāntatā āṇi sādhēpaṇāca havā. Tyānē āpalaṁ āyuṣya ānandī banataṁ. Ēkūṇa āyuṣyācā ēka tr̥tīyānśa vēḷa āpaṇa jithē vyatīta karatō tī jāgā kitī nēṭakī asāvī yācā vicāra karūnaca jhōpāyacī khōlī sajavāvī. > Āpalyā gharācaṁ gharapaṇa āṇi āpalaṁ ārōgya āpalyāca hātī asataṁ. Tyāmuḷē ithalī pratyēka gōṣṭa hī garajēnusāra, pārakhūna ghētalēlī, jāsta kāḷa ṭikaṇārī āṇi āpalyālā dīrghakāḷa upayōgī paḍaṇārī aśīca asāvī.