Forth Generation of Thakaray

पाहा, काय चाललंय ठाकरेंच्या चौथ्या पिढीचं?