Marathi

Penance to mind

तप-Penance

लहानपणापासून सतत कानावर येणारा शब्द म्हणजे ‘तप’ होय. आठ वर्षाच्या ध्रुवाने घनघोर अरण्यात तप केल्याची गोष्ट आजी सांगे. त्या वेळी तपाचा अर्थ जरी उमगला नाही, तरी तप हे काही वेगळे प्रकरण आहे असे वाटे. छोट्याशा प्रल्हादाने तप केले. मोठ्ठ्या खांबातून नरसिह प्रकटला. ऋषीही तप करतात. मुनी-संत सारेच तप करतात. तप अरण्यात करायचे. त्यासाठी घर सोडायचे. गाव सोडायचा. एकान्तात जायचे, असे काहीबाही…असे ऐकत ऐकत काहींनी पर्वतात तप केले. काहींनी गुहेत, घळीत, गुंफेत, नदीच्या उगमापाशी, समुद्रकाठी तप केले. तपाचा ताप असा चढत चालला.

चवथीच्या वर्गात गुरुजींनी शुद्धलेखनाचा गृहपाठ दिला. पाच ओळी होत्या. त्यातली एकेक ओळ पाच पाच वेळा सुवाच्च लिहून आणायला सांगितली. कंदिलाच्या श्रीमंत प्रकाशात एकेक अक्षर जीव ओतून उतरवीत होतो. खूप वेळ लागला. आई म्हणाली, ‘‘रात्र दाट झालीय. झोप आता. सकाळची शाळा आहे.” कंदिलातले रॉकेल संपायला आले. हात दुखला; पण आनंदाने. किती वेळ गेला नाही ठाऊक. घड्याळ नव्हते. उन्हाच्या सावलीवरून नि नक्षत्रांच्या वावरण्यातून वेळ कळे. शाळेत सकाळी सकाळी पहिल्याच तासाला गुरुजींनी शुद्धलेखन पाहिले नि शाबासकी देत म्हणाले, ‘छान तप केलेले दिसते.’ गुरुजींच्या या बोलण्यातून मला तप आपले वाटायला लागले. पुढे त्याचा अर्थ गवसला. पण, अर्थापेक्षा त्याचा आवाका कळला. या दोन अक्षरांत आपली मानवी संस्कृती दडलीय, असे जाणवले.

तप अभ्यासात असते. साधनेत असते.  कलेत असते. व्यापारात असते. चिकाटीने एखाद्या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करणे हे तप असते. एखादे आपले संपूर्ण आयुष्य एखाद्या संशोधनाला वेचतो, तो त्याला आपले सर्वस्व देतो. त्यात तो सर्वार्थाने तापून निघतो. इथे यशापयशाची बाब किरकोळ ठरते. तो यातून मला काय मिळणार याचा विचार न करता त्यात झोकून देतो, त्याला ‘तप’ म्हणतात. ही साधना युगायुगांची असते, ती जाणिवा समृद्ध करते. आपण आधी आपल्या आत-आत उतरून खोलवर विचार करतो नाऽऽ तिथून आपल्या तपाचा शुभारंभ होतो. मी मला स्वच्छ वाचीत वाचीत मी समृद्ध करणे, हे महत्त्वाचे तप आहे. बरेचसे अध्र्या हळकुंडात पिवळे होतात, ते तपाचे देखावे असतात. देखावे फक्त पाहण्यासाठी असतात. त्यामुळे देखावे तितपत असतात. खरे मानून स्वत: स्वत:ला जो उत्तम वाचतो, तो कायिक तपी असतो.

खोल वाचण्यासाठी सद्गुरूंची गरज लागते. आपली आंतरिक खोली स्वच्छ झाली की, सद्गुरू आपणहून तुमच्या दारावरली बेल वाजवत्यात, त्यासाठी अनुग्रहांच्या भरल्या बाजारात जायची गरज नसते. आपली खोली स्वच्छ करण्यासाठी ध्यानाचा व्यवस्थित अभ्यास करावा लागतो. पाच मिनिट डोळे बंद केले की, ध्यान संपले नव्हे. डोळे जरी बंद केले, तरी ध्यानात भलतीच ध्याने दिसतात. त्यासाठी मनाला विश्वासात घ्यावे लागते. मनावर नियंत्रण असले की, अभ्यासाला मूड लागतो. एका जागी नीट बसण्याची बुद्धी येते. जागा निवडली जाते. त्यासाठी नामसाधना उपयुक्त ठरते. वृत्तीला अनुकूल असे नाम जरी आपण निवडले, तरी त्याचे रजिस्ट्रेशन सद्गुरू करतात. ते नामसाधनेची आखणी करतात. नामाला आणि आचाराला पूरक असे वातावरण निर्माण करतात. ती वाणीला तोलून धरते. नेमक्या शब्दातून ती प्रकटते. त्यापेक्षा एकान्त-मौनातून अधिक फुलते, याला ‘वाचिक तप’ म्हणतात. अशी वाणी मानस धारणा पक्की करते. अभ्यासाच्या सवयीत रूपांतरण करते. श्वासाच्या सहजतेत नाम कळायला लागते. मानसिक आधाराला नवी बळकटी देते. याची परिणती साक्षात्कारात होईपर्यंत जी सातत्याने साधना असते, तिला ‘मानस तप’ तपी हे आयुष्यभर जपतो.

मी करीत असलेल्या चांगल्या कामाला जितका वेळ देतो, ते माझे तप असते. गरजेपुरते देहाला मिळाल्यानंतर मी अंतरंगातल्या जाणिवांना पुसत पुसत गुरुसंगतीत जितका रमतो, ते माझे तप असते. ते न कंटाळता मी करतो. त्यासाठी कुठल्याही प्रसिद्धीची गरज नसते. फोटो जाहिरात काहीही नको. आपणच आपली साक्षांकित प्रत होतो. अशा तपातून ज्ञान उजळते. कर्माला आकाश मिळते. भक्तीला पृथ्वी लाभते. जगण्यात नवेपण येते. कामाकामात आनंद वाटतो. आपणास बहर येतो. नवी ऊर्जा, नव्या दिशा देते, नव्या नव्या प्रकल्पांना आपला आधार वाटतो. अशी तपे चिरंजीव-मूल्यगर्भ असतात. तपी देहाने गेले, तरी तपाने पृथ्वीवर वावरतात. योगवासिष्ठात वसिष्ठमहर्षी प्रभू श्रीरामांना सांगतात, ‘‘तपसैवं महोग्रेण यद्दुरापं साधनेने आपल्यात जाणती जाणीव निर्माण होते, म्हणतात. हेच खरे तप असते. तदाप्यते.” मिळविण्यास कठीण अशी कोणतीही वस्तू उग्रतपाने मिळते, मात्र तप पुण्यप्रद असावे. आसुरी तप वर्जावे. तपात आपण रमलो की, सोन्याचा पिपळ आपल्याशी बोलतो. पंचवटीत मुक्त मनाने हिडता येते.

महर्षी पाणिनीने शब्दांसाठी तप केले. आद्य शंकराचार्यांनी आत्मज्ञानासाठी आपली काया तपात झिजविली. स्वामी विवेकानंदांनी प्रखर ज्ञानाचे तप केले. विश्वाला थक्क केले. स्वामीजी सांगत, ‘‘तपातून मोठे व्हा. वर्तमानाला सामोरे जा. जोपर्यंत मनात तडफ आहे, तोपर्यंत खूप चांगले काम करा. तुम्ही अमृताचे पुत्र आहात.” तपातून विश्व उभारता येते. तप चिरंजीव असते. तपाने मोठमोठी कामे सहज होतात. तपातून राष्ट्रीय जीवनाला स्वच्छ चारित्र्याचे अधिष्ठान मिळते. नैतिकतेला उभारी येते. मोठ्या माणसांची जीवनचरित्रे तपावर आधारित आहेत. तप फक्त अरण्यात होते असे नाही. आपण पत्करलेले कोणतेही काम तप आहे. असे मानून केले, तर विश्वाला सुखाच्या वाटा नक्की दिसतील. सगळीकडे चांगल्या गोष्टी फुलतील म्हणून सूर्याची प्रार्थना करून तपाचा तिळगूळ एकमेकांना वाटू या.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - October 16, 2013 at 6:08 pm

Categories: Marathi   Tags:

Pisces Sign – Pisces Characteristics – Meen Rashi

मीन राशीची वैशिष्ट्येPisces Sign – Pisces Characteristics – Meen Rashi

मीन राशी ही मोक्षाची राशी समजली गेली आहे. अध्यात्म, प्रवचन, कीर्तन, नामस्मरण सत्संग, परोपकार, पवित्र आचरण याद्वारे संसार नेटका करून, भवसागरातून तरून जाणारी ही राशी आहे. चौरयांशी लक्ष योनिचा शेवटच जणू येथे होतो व राशीचक्राच्या शेवटच्या या राशीत क्रांतीवृत्ताचे राहटगाडगे संपून व्यक्ती मुक्त होते.

Pisces

Pisces


राशीचक्राची बारावी आणि शेवटची राशी मीन. पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्राचे शेवटचे चरण, उत्तरा भाद्रपदा आणि रेवती हे पूर्ण नक्षत्र यांचा मीन राशीत समावेश आहे. ही राशी जलतत्त्वाची असून, स्त्री स्वभावाची आहे. द्विस्वभावी आहे. तसेच या राशीचे स्वामित्व गुरुमहाराजांकडे आहे. विरुद्ध दिशांना तोंड करून संचार करत असलेले दोन मासे हे या राशीचे मोठे सूचक बोधचिन्ह आहे. स्त्री राशी, जलतत्त्व यामुळे हळवेपणा, द्विस्वभावामुळे चंचलता व गुरुच्या स्वामित्त्वामुळे पापभिरू पणा, असे या मीन राशीच्या व्यक्तीच व्यक्तीदर्शन होते. या राशीचा स्वामी भारतीय ज्योतिषानुसार ‘गुरू’ व पाश्चात्त्य ज्योतिषांनुसार ‘नेपच्युन’ हा आहे.

‘मीन’ या व्यतिरिक्त या राशीचे काही अन्य पर्यायवाचक शब्द आहेत. अंतिम, अंत्यम, अन्त्यगम, कन्द, तिमि, मत्स्य, अंडज, अनिमेष, जलचर तर इंग्रजीत यास ‘पिसीस’ म्हणतात. ज्या व्यक्तीची चंद्रराशी ‘मीन’ आहे, त्यांना या राशीचे बरेचसे गुणधर्म लागू होतात. त्याचप्रमाणे ज्यांचे ‘मीन लग्न आहे, (लग्नराशी मीन आहे) त्यांच्यावर सुद्धा अशा प्रकारच्या गुणधर्माचा प्रभाव असतो. ‘मीन’ ही राशीचक्राची एक अत्यंत जटिल राशी आहे. या राशीच्या दुहेरी स्वभावामुळे या व्यक्ती दोन परस्परविरुद्ध दिशांकडे ओढली जाते. या मानसिक गोंधळामुळे त्यास असे वाटावयाला लागते की सर्व काही चुकीचे आहे. त्यामुळे पुष्कळदा योग्य निर्णय घेणे कठीण जाते. या मीन व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व साधेसुधे, गौरवर्ण, उंचीला मध्यम आणि तसे पाहिल्यास या राशीचे बरेच जण स्थूल असतात. स्वभाव मानी परंतु हळवा असल्याने, अपमान झाल्यास त्यांच्या डोळ्यात चटकन पाणी येते.  त्यांच्यावर बाजू उलटल्यास चेहरा गोरामोरा होतो. थोडक्यात म्हणजे हे लोक अत्यंत संवेदनशील असतात. त्यांच्यावर इतरांची छाप सहजपणे पडते.

बोलण्यात फार लवकर हार जाणारी मीन राशी असते. ‘बुध’ या राशीत निचीचा धरला आहे, यावरून लक्षात येईल की बुधासारखा वाचेचा तरतरीपणाचा बुद्धीचा ग्रह जे कारकत्व दर्शवितो, त्याचे मीनेला वावडे असते. मीन व्यक्तीला अस्कलीखित बोलणे, विनोबुद्धी, हलकीफुलकी मनोवृत्ती यांचे जरा वावडेच असते. मीन ही व्यक्ती समाजात, नातेवाईकांच्यात मोकळेपणाने खिलाडूपणाने वागू शकत नाही. कर्तव्यतत्पर स्वभाव व पापभिरूपणा या गोष्टी त्यांच्या सहजवृत्तीवर दडपण आणतात. स्वभावात चंचलपणाही असतो. बरयाच मीन व्यक्ती भोळसट, अंधश्रद्धा असलेल्या, चिडचिड्या, लहान सहान संकटांनी गडबडून जाणारया, मनात अढी धरणारया, मनाच्या गोंधळामुळे पसारा वाढवणारया, निर्णयात परावलंबी असलेल्या असतात. मीन व्यक्ती ही धार्मिक, परमार्थी, अध्यात्मिक वगैरे असण्यापेक्षाही पापभिरू असते, हेच खरे.

मीन व्यक्तींचा स्वभाव मात्र सहनशील असतो, गरीब असतो. सुडाला प्रतिसूड देण्याचा कणखरपणा नसतो. मीन स्त्री दिसण्यात सात्विक असते. अलंकार, फॅशन किवा आधुनिक राहणी तिला फारशी मानवत नाही. दुसरयाचे मत आपल्याविषयी वाईट होऊ नये, म्हणून ती फार काळजी घेते. मीन पुरुष संसारात जरा जास्तीच रमतात. आपले छोटे घरटे सांभाळण्यात व प्रेमाची देवाणघेवाण करण्यात त्याला आनंद होतो. व्यवसायापेक्षा नोकरीत जास्ती रमतात.

मीन राशीच्या व्यक्तींना धकाधकीच्या दाहक वातावरणापेक्षा चेहरयावरील केविलवाण्या भावाने दुसरयाच्या मनात सहानुभूती निर्माण करणेच त्यांना पसंत असते. अन्यायाविरुद्ध आपल्या घणाघती व्यक्तीत्वाने लढण्यापेक्षा असह्य रुदनानेच त्या मेहरबानीची मागणी करतात. कठोर शब्द हे लोक कोणालाच बोलू शकत नाही. मनाविरुद्ध काही गोष्टी घडल्यास मीन व्यक्तीला फार मानसिक त्रास होतो. उलट्या होतात, झोप लागत नाही.

मीन व्यक्ती ही अत्यंत भावूक असते. व्यक्ती व परिस्थिती याबद्दलच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेत भावनेची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. आपल्या अतिद्रिय ज्ञानामुळे एखाद्या व्यक्तीवर ते निष्कारणच प्रेम करावयास लागतात वा एखाद्या व्यक्तीचा ते निष्कारणच तिरस्कार करावयास लागतात. त्यांच्या या भावनेमागे वा प्रतिक्रियेमागे तर्क अजीबात नसतो. या लोकांच्या ठायी सहानुभूती देखील भरपूर असते. जेव्हा जेव्हा हे लोक एखाद्या व्यक्तीस अडचणीत सापडलेली पाहतात वा एखादी व्यक्ती ही दु:खी किवा रोगी असल्याचे पाहतात, तेव्हा तेव्हा त्यांना त्या व्यक्तीच्या मदतीस धावून जावेसे वाटते. काही लोक त्यांच्या या प्रवृत्तीचा गैरवाजवी फायदा घेतात.

या राशीच्या लोकांची कल्पनाशक्ती ही बरीच सुविकसित झालेली असते. ते मूलत: आदर्शवादी असतात व जगाच्या कठोर वास्तवापासून दूर पळून जाऊन, स्वप्नांच्या साम्राज्यात दंग होणे, हे यांना प्रिय असते. याच कारणाने अनेक महान कवी, लेखक व संगीतज्ज्ञ याच राशीचे पुरातन विचारानुसार गुरू या राशीचा स्वामी असल्याने, त्यांच्यात पापभिरूता आणि श्रद्धा प्रामुख्याने आढळते. नवीन विचारानुसार नेपच्यून हा अस्पष्ट, अनभिज्ञ आणि स्वप्नाळू ग्रह या राशीचा मालक आहे. त्यामुळे जे वास्तवात नाही, अशा गोष्टींकडे या राशीच्या व्यक्तींचे लक्ष ताबडतोब आकर्षित होते. जीवनाचे नेमके उद्दिष्ट ठरवणे, या राशीला अवघड जात असल्याने, त्यांच्या प्रयत्नात सातत्यापेक्षा धरसोडपण जास्त असतो. अभिनयाचा वरदहस्त या राशीला लाभला आहे. सिनेसृष्टी, कलाक्षेत्र असले व्यवसाय यांना आकर्षित करतात.

नक्षत्रांचा प्रभाव : पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा आणि रेवती ही तीन नक्षत्रे या राशीत आहेत. पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र नशीबवान असते. ज्यावेळी जे हवे, ते त्यांना मिळते. जीवनाचा दृष्टिकोन उदात्त असतो. उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रात भीती असते. त्यामुळे यशाचे प्रमाण कमी असते. रेवती नक्षत्र कलात्मक  आहे. पण मानसिक चंचलतेमुळे त्यांना कधीच समाधान लाभत नाही. उत्तराभाद्रपदा हे नक्षत्र शनिच्या मालकीचे आहे. त्यामुळे मालकी शनिची आणि रास गुरुची अशा दोन्ही प्रचंड बलाढ्य आणि सामथ्र्यशाली ग्रहांचा वारसा या नक्षत्राला लाभला आहे.

वैद्यकीय ज्योतिषशास्त्र : राशीचक्रात मीन राशी ही पायांचे (पावलांचे) प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे या राशीच्या पायांचे आजार व दुखणी होऊ शकतात. पायांच्या अस्वाभाविक रचनेमुळे त्यांना सुयोग्य व सोयीची पादत्राणे मिळणे, हे देखील कठीण जाते. स्वास्थ्याबद्दल बोलायचे झाल्यास मीन व्यक्तींना सर्वाधिक भय हे मानसिक रोगांचेच असते. आत्यंतिक काळजी केल्याने, त्यांच्या पचनसंस्थेवर प्रतिकूल परिणाम व्हायची शक्यता असते. अनेक मीन व्यक्तींना बेरीबेरी, पक्षाघात यासारखे आजार व्हायची शक्यता असते. शरीरातून, विशेषत: हातापायांमधून वारंवार घाम येतो.

आर्थिक बाजू आणि कार्यक्षेत्र : मीन व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पैशांना विशेष महत्त्व नसते. त्यांच्यासाठी पैसा हा साधन असतो, सिद्धी नव्हे. आर्थिक व्यवसाय म्हणजे विदेशी माला आयात, निर्यात तसेच नर्सिंग व्यवसाय, उपहारगृह संचालन, सामाजिक कार्य, शिक्षण, लेखापाल इत्यादी व्यवसाय फायदेशीर ठरतात. हे लोक चांगले लेखक व चित्रकार देखील बनू शकतात. व्यवसायात भागीदारी ठेवणे, हे त्यांच्या दृष्टिने योग्य राहते.

अन्य विशेष माहिती : मीन राशी ही उत्तर होते. दिशेची द्योतक असते. या राशीचा वर्ण पांडुर (पीताभश्वेत) म्हणजे पिवळसर पांढरा सांगितलेला आहे. त्यांचा स्वामी गुरुचा मूलांक तीन आहे. हा अंक साहित्य, कला व वाणीद्वारे अभिव्यक्तीचा प्रतीक असतो. पाश्चात्त्य ज्योतिषानुसार या राशीचा स्वामी नेपच्यूनचा अंक सात असतो. हा अंक रहस्यमय मानला जातो व तो व्यक्तीस कुठल्याही अज्ञात रहस्याच्या संशोधनाकडे प्रवृत्त करू शकतो. मीन व्यक्तीत हा अंक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. मीन राशी गुरवारचे प्रतिनिधीत्व करते. या राशीचे रत्न पुष्कराज आहे.

मीन राशीच्या प्रसिद्ध व्यक्ती : या राशीच्या प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत, मा. दीनानाथ, बापू नाडकर्णी, जमनालाल बजाज, हेमामालिनी, देव आनंद, गुरू गोविदसिह, राजे शहाजी तर मीन लग्नावर जन्मलेल्या प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत, रविद्रनाथ टागोर, न. सि. फडके, विनोबा भावे, संत तुकाराम, पं. रविशकर, गॅलिलिओ, लुई आर्मस्ट्राँग वगैरे.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 5:59 pm

Categories: Marathi   Tags: ,

Khandoba temple in Jejuri

India celebrates Somvati Amavasya

Thousands of devotees throng at the celebrated Khandoba temple in Jejuri on the occasion of Somvati Amavasya, on Monday July 8. (IE Photo: Vijay Kumar Harichandre)

Thousands of devotees throng at the celebrated Khandoba temple in Jejuri on the occasion of Somvati Amavasya, on Monday July 8.
It is considered a highly auspicious day and millions of people take a holy dip in sacred rivers like Ganga and Yamuna. Married men and women also perform different pujas and rituals and undertake Somavara Amavasya Vrat. (IE Photo: Vijay Kumar Harichandre)

It is considered a highly auspicious day and millions of people take a holy dip in sacred rivers like Ganga and Yamuna. Married men and women also perform different pujas and rituals and undertake Somavara Amavasya Vrat.
Interestingly, the significance of Somvati Amavasya was narrated to Yudhishthir by Bhishma in the Mahabharata. It is said that whoever takes a bath in the sacred rivers on the day would be prosperous, free of disease and free from grief and sorrow. (IE Photo: Rajesh Stephen)

Interestingly, the significance of Somvati Amavasya was narrated to Yudhishthir by Bhishma in the Mahabharata. It is said that whoever takes a bath in the sacred rivers on the day would be prosperous, free of disease and free from grief and sorrow.
There is also a popular belief that the soul of ancestors will rest in peace if children and relatives take a holy dip in the sacred rivers. (IE Photo: Rajesh Stephen)

There is also a popular belief that the soul of ancestors will rest in peace if children and relatives take a holy dip in the sacred rivers.
Married women take the holy dip for a happy married life and for the long life of their husbands and worship the peepal tree on the day. (PTI)

Married women take the holy dip for a happy married life and for the long life of their husbands and worship the peepal tree on the day.

Worshippers began converging along the banks of Sangam from early morning. Though Amavasya occurs every month, in Hindu tradition it is believed to be the most auspicious when it falls on a Monday, he said. (PTI) Worshippers began converging along the banks of Sangam from early morning. Though Amavasya occurs every month, in Hindu tradition it is believed to be the most auspicious when it falls on a Monday, he said.

1 comment - What do you think?  Posted by admin - August 6, 2013 at 7:28 pm

Categories: Marathi   Tags:

SUNDAR TE DHYAN-KAUSHIKI CHAKRABORTY-DESIKAN

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - July 19, 2013 at 6:15 pm

Categories: Marathi   Tags:

M S SUBBULAKSHMI – SUNDAR TE DHYAN – MARATHI ABHANG

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 6:11 pm

Categories: Marathi   Tags:

An Extremely Inspirational Talk in Hindi by Sandeep Maheshwari (Full Video)

An Extremely Inspirational Talk in Hindi by Sandeep Maheshwari (Full Video)

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - June 27, 2013 at 3:31 am

Categories: Marathi   Tags:

Inspired by Shankar Mahadevan’s album ‘Breathless’, the Marathi album ‘Kanherichi Phule’ includes first Marathi breathless song ‘Swatantryacha Ladha Zala’ sung by Bela Shende & Amol Kolhe.

Inspired by Shankar Mahadevan’s album ‘Breathless’, the Marathi album ‘Kanherichi Phule’ includes first Marathi breathless song ‘Swatantryacha Ladha Zala’ sung by Bela Shende & Amol Kolhe.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 29, 2013 at 7:15 pm

Categories: Marathi   Tags: ,

Sharyat – Raanamandi Ekatach Dultoy – Hot Marathi Lavani Song

 

Sharyat – Raanamandi Ekatach Dultoy – Hot Marathi Lavani Song

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 28, 2013 at 3:43 am

Categories: Marathi   Tags:

Marathi Actress Draped In Authentic Saree – Indian Saree Style

 

Marathi Actress Draped In Authentic Saree – Indian Saree Style

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - at 3:36 am

Categories: Marathi   Tags:

Lakh Lakh Chanderi

Lakh Lakh Chanderi

 

Be the first to comment - What do you think?  Posted by admin - May 17, 2013 at 6:52 pm

Categories: Marathi   Tags:

« Previous PageNext Page »

© 2010 PupuTupu.in